κτηνοτροφίαΣτην αποστολή εξώδικων καταγγελιών των δανείων που είχαν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε αγρότες, κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους προχώρησε η εταιρεία η οποία διενεργεί την...
ειδική εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕ.
Όπως καταγγέλλουν κτηνοτρόφοι δικαστικοί επιμελητές κοινοποιούν τα εξώδικα με τα οποία καλούνται να εξοφλήσουν τα δάνεια σε διάστημα τριών ημερών, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα οφειλόμενα ποσά θα βεβαιωθούν στην Δ.Ο.Υ.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας αλλά και το αγροτικό κτηνοτροφικό κόμμα Ελλάδος με τον πρόεδρο Βάκη Τσιομπάνίδη ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς την άμεση παρέμβασή τους, ώστε οι τράπεζες να μην αρπάξουν ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες των κτηνοτρόφων.

www.thrakinea.gr