5/20/2017

Δικαστήριο με πατριωτική καρδιά!!! Διεγράφη χρέος οικογένειας ύψους 730.000 ευρώ!

k3Απόφαση – σταθμός μεγάλου νομικού ενδιαφέροντος είναι η υπ’ αριθμό 153/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, με την οποία, ζευγάρι με συνολικές οφειλές 812.396 € θα πληρώσει μόνο 79.120€ δηλαδή ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 90%! Επίσης «σώθηκε» η κύρια κατοικία της οικογένειας (105 τ.μ.) με χώρο στάθμευσης & αποθήκη, καθώς και τα 2 αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα :...

Η δικαστής δέχτηκε καταρχήν ότι μεγάλο μέρος της οφειλής αποτελείται από καταχρηστικούς τόκους υπερημερίας και «πανωτόκια». Επρόκειτο για σύζυγο με πολύχρονη ανεργία και μηδενικά εισοδήματα και για τη σύζυγο, ιδιωτικό υπάλληλο, με μηνιαίο εισόδημα 900€ περίπου, με το ποσό αυτό επιβιώνει το ζευγάρι μαζί με το ανήλικο παιδί τους.

Πέραν του ανεπαρκούς εισοδήματος, το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι μεγάλο μέρος του δανεισμού κατευθύνθηκε σε ιατρικές δαπάνες, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε η οικογένεια.

Συνεπώς, κατά τη κρίση του δικαστηρίου υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Επιπροσθέτως, η ειρηνοδίκης αναφέρει στην απόφαση της, ότι για το υψηλό δανεισμό ευθύνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω των επιθετικών πολιτικών προώθησης των τραπεζικών προϊόντων τους, όσο και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού τους τα οποία οδήγησαν σε δυσθεώρητα ύψη τις οφειλές.

www.makeleio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου